فایل های دسته بندی یازدهم انسانی - صفحه 1

دانلود پاورپوینت افق بیداری اسلامی جامعه شناسی پایه یازدهم

عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت افق بیداری اسلامی درس 15 جامعه شناسی 2 پایه یازدهم فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 34

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت انقلاب اسلامی ایران نقطه عطف بیداری اسلامی جامعه شناسی پایه یازدهم

عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت انقلاب اسلامی ایران، نقطه عطف بیداری اسلامی درس 14 جامعه شناسی 2 پایه یازدهم فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 25

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت سرآغاز بیداری اسلامی جامعه شناسی پایه یازدهم

عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت سرآغاز بیداری اسلامی درس 13 جامعه شناسی 2 پایه یازدهم فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 23

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت بحران های معرفتی و معنوی جامعه شناسی پایه یازدهم

عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت بحران های معرفتی و معنوی درس 12 جامعه شناسی 2 پایه یازدهم فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 27

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت بحران های اقتصادی و زیست محیطی جامعه شناسی پایه یازدهم

عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت بحران های اقتصادی و زیست محیطی درس 11 جامعه شناسی 2 پایه یازدهم فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 22

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت جنگ ها و تقابل های جهانی جامعه شناسی پایه یازدهم

عنوان پاورپوینت درسی: پاورپوینت جنگ ها و تقابل های جهانی درس 10 جامعه شناسی 2 پایه یازدهم فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 26

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت جهان دو قطبی جامعه شناسی پایه یازدهم

عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت جهان دو قطبی درس 9 جامعه شناسی 2 پایه یازدهم فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 24

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت تحولات نظام جهانی جامعه شناسی پایه یازدهم

عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت تحولات نظام جهانی درس 8 جامعه شناسی 2 پایه یازدهم فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 27

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت جامعه جهانی جامعه شناسی پایه یازدهم

عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت جامعه جهانی درس 7 جامعه شناسی 2 پایه یازدهم فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 27

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی