فایل های دسته بندی دهم انسانی - صفحه 1

پاورپوینت فصل دوم ـ درس اول کتاب ریاضی و آمار 1 ـ مفهوم تابع ـ پایه دهم انسانی

پاورپوینت فصل دوم ـ درس اول کتاب ریاضی و آمار 1 ـ مفهوم تابع ـ پایه دهم انسانی تعداد اسلاید : 46 پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درسی بکارگیری تم، افکت ها، تصاویر و اشکال متحرک بسیار زیبا

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت کارگاه تحلیل فصل چهارم علوم و فنون ادبی دهم

عنوان پاورپوینت درسی : دانلود پاورپوینت کارگاه تحلیل فصل چهارم علوم و فنون ادبی 1 پایه دهم فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 25

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت کارگاه تحلیل فصل سوم علوم و فنون ادبی دهم

عنوان پاورپوینت درسی : دانلود پاورپوینت کارگاه تحلیل فصل سوم علوم و فنون ادبی 1 پایه دهم فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 18

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت کارگاه تحلیل فصل دوم علوم و فنون ادبی دهم

عنوان پاورپوینت درسی : دانلود پاورپوینت کارگاه تحلیل فصل دوم علوم و فنون ادبی 1 پایه دهم فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 19

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت کارگاه تحلیل فصل اول علوم و فنون ادبی دهم

عنوان پاورپوینت درسی : دانلود پاورپوینت کارگاه تحلیل فصل اول علوم و فنون ادبی 1 پایه دهم فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 17

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت جناس و انواع آن درس 12 علوم و فنون ادبی دهم

عنوان پاورپوینت درسی : دانلود پاورپوینت جناس و انواع آن درس 12 علوم و فنون ادبی 1 پایه دهم فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 20

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت قافیه درس 11 علوم و فنون ادبی دهم

عنوان پاورپوینت درسی : دانلود پاورپوینت قافیه درس 11 علوم و فنون ادبی 1 پایه دهم فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 24

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت زبان و ادبیات فارسی در سده های پنجم و ششم و ویژگی های سبکی آن درس 10 علوم و فنون ادبی دهم

عنوان پاورپوینت درسی : دانلود پاورپوینت زبان و ادبیات فارسی در سده های پنجم و ششم و ویژگی های سبکی آن درس 10 علوم و فنون ادبی 1 پایه دهم فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 34

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت موازنه و ترصیع درس 9 علوم و فنون ادبی دهم

عنوان پاورپوینت درسی : دانلود پاورپوینت موازنه و ترصیع درس 9 علوم و فنون ادبی 1 پایه دهم فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 22

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی