فایل های دسته بندی پایه نهم - صفحه 1

پاورپوینت فصل اول ریاضی پایه نهم مجموعه ها

پاورپوینت فصل اول ریاضی پایه نهم - مجموعه ها تعداد اسلاید : 126 پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درسی حل و توضیح تمامی فعالیت های این فصل به طور کامل بکارگیری تم، افکت ها، تصاویر و اشکال متحرک بسیار زیبا

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درس سوم پیامهای آسمان پایه نهم - راهنمایان الهی

پاورپوینت درس سوم پیامهای آسمان پایه نهم دوره اول متوسطه - راهنمایان الهی تعداد اسلاید : 20 پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درسی بکارگیری تم، افکت ها، تصاویر و اشکال متحرک بسیار زیبا

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درس دوم پیامهای آسمان پایه نهم - در پناه ایمان

پاورپوینت درس دوم پیامهای آسمان پایه نهم دوره اول متوسطه - در پناه ایمان تعداد اسلاید : 20 پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درسی بکارگیری تم، افکت ها، تصاویر و اشکال متحرک بسیار زیبا

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درس اول پیامهای آسمان پایه نهم - تو را چگونه بشناسم

پاورپوینت درس اول پیامهای آسمان پایه نهم دوره اول متوسطه - تو را چگونه بشناسم تعداد اسلاید : 12 پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درسی بکارگیری تم، افکت ها، تصاویر و اشکال متحرک بسیار زیبا

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درس سوم جلسه دوم قرآن پایه نهم

پاورپوینت درس سوم جلسه دوم قرآن پایه نهم دوره اول متوسطه - تعداد اسلاید : 28 پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درسی بکارگیری تم، افکت ها، تصاویر و اشکال متحرک بسیار زیبا

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درس سوم جلسه اول قرآن پایه نهم

پاورپوینت درس سوم جلسه اول قرآن پایه نهم دوره اول متوسطه - تعداد اسلاید : 15 پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درسی بکارگیری تم، افکت ها، تصاویر و اشکال متحرک بسیار زیبا

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درس دوم جلسه دوم قرآن پایه نهم

پاورپوینت درس دوم جلسه دوم قرآن پایه نهم دوره اول متوسطه - تعداد اسلاید : 25 پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درسی بکارگیری تم، افکت ها، تصاویر و اشکال متحرک بسیار زیبا

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درس دوم جلسه اول قرآن پایه نهم

پاورپوینت درس دوم جلسه اول قرآن پایه نهم دوره اول متوسطه - تعداد اسلاید : 19 پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درسی بکارگیری تم، افکت ها، تصاویر و اشکال متحرک بسیار زیبا

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درس اول جلسه دوم قرآن پایه نهم

پاورپوینت درس اول جلسه دوم قرآن پایه نهم دوره اول متوسطه - تعداد اسلاید : 24 پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درسی بکارگیری تم، افکت ها، تصاویر و اشکال متحرک بسیار زیبا

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی