فایل های دسته بندی پایه هشتم - صفحه 1

پاورپوینت درس اول جلسه دوم قرآن پایه هشتم

پاورپوینت درس اول جلسه دوم قرآن پایه هشتم دوره اول متوسطه - تعداد اسلاید : 14 پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درسی بکارگیری تم، افکت ها، تصاویر و اشکال متحرک بسیار زیبا

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درس اول جلسه یک قرآن پایه هشتم

پاورپوینت درس اول جلسه یک قرآن پایه هشتم دوره اول متوسطه - تعداد اسلاید : 13 پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درسی بکارگیری تم، افکت ها، تصاویر و اشکال متحرک بسیار زیبا

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درس چهارم پیامهای آسمان پایه هشتم - پیوند جاودان

پاورپوینت درس چهارم پیامهای آسمان پایه هشتم دوره اول متوسطه - پیوند جاودان تعداد اسلاید : 9 پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درسی بکارگیری تم، افکت ها، تصاویر و اشکال متحرک بسیار زیبا

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درس سوم پیامهای آسمان پایه هشتم - همه چیز در دست تو

پاورپوینت درس سوم پیامهای آسمان پایه هشتم دوره اول متوسطه - همه چیز در دست تو تعداد اسلاید : 13 پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درسی بکارگیری تم، افکت ها، تصاویر و اشکال متحرک بسیار زیبا

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درس دوم پیامهای آسمان پایه هشتم - آمرزنده پرده پوش

پاورپوینت درس دوم پیامهای آسمان پایه هشتم دوره اول متوسطه - آمرزنده پرده پوش تعداد اسلاید : 17 پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درسی بکارگیری تم، افکت ها، تصاویر و اشکال متحرک بسیار زیبا

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درس اول پیامهای آسمان پایه هشتم - آفرینش شگفت انگیز

پاورپوینت درس اول پیامهای آسمان پایه هشتم دوره اول متوسطه - آفرینش شگفت انگیز تعداد اسلاید : 10 پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درسی بکارگیری تم، افکت ها، تصاویر و اشکال متحرک بسیار زیبا

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درس سوم مطالعات اجتماعی (نقش دولت دراداره کشور)

پاورپوینت درس سوم مطالعات اجتماعی (نقش دولت دراداره کشور)

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت تخیل تفکر و سبک زندگی هشتم

عنوان پاورپوینت: دانلود پاورپوینت تخیل تفکر و سبک زندگی پایه هشتم فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 22

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت پس از تفکر و طراحی نقشه ذهنی بنویسیم درس 1 نگارش هشتم

عنوان پاورپوینت درسی : دانلود پاورپوینت پس از تفکر و طراحی نقشه ذهنی بنویسیم درس 1 نگارش پایه هشتم فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 21

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی