فایل های دسته بندی پایه هفتم - صفحه 1

پاورپوینت درس دهم مطالعات اجتماعی پایه هفتم - ایران خانه ما

پاورپوینت درس دهم مطالعات اجتماعی پایه هفتم - ایران خانه ما تعداد اسلاید : 30 پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درسی بکارگیری تم، افکت ها، تصاویر و اشکال متحرک بسیار زیبا

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درس نهم مطالعات اجتماعی پایه هفتم - من کجا زندگی می کنم

پاورپوینت درس نهم مطالعات اجتماعی پایه هفتم - من کجا زندگی می کنم تعداد اسلاید : 42 پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درسی بکارگیری تم، افکت ها، تصاویر و اشکال متحرک بسیار زیبا

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درس دوم جلسه دوم قرآن پایه هفتم

پاورپوینت درس دوم جلسه دوم قرآن پایه هفتم دوره اول متوسطه - تعداد اسلاید : 16 پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درسی بکارگیری تم، افکت ها، تصاویر و اشکال متحرک بسیار زیبا

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درس دوم جلسه اول قرآن پایه هفتم

پاورپوینت درس دوم جلسه اول قرآن پایه هفتم دوره اول متوسطه - تعداد اسلاید : 17 پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درسی بکارگیری تم، افکت ها، تصاویر و اشکال متحرک بسیار زیبا

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فصل پنجم ریاضی پایه هفتم شمارنده ها و اعداد اول

پاورپوینت فصل پنجم ریاضی پایه هفتم - شمارنده ها و اعداد اول تعداد اسلاید : 83 پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درسی بکارگیری تم، افکت ها، تصاویر و اشکال متحرک بسیار زیبا

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درس دوم ( قسمت اول) عربی و زبان قرآن پایه هفتم - جَواهِرُ الْکَلامِ

پاورپوینت درس دوم ( قسمت اول ) عربی و زبان قرآن پایه هفتم دوره اول متوسطه - جَواهِرُ الْکَلامِ تعداد اسلاید : 12 پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درسی بکارگیری تم، افکت ها، تصاویر و اشکال متحرک بسیار زیبا

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درس اول ( قسمت سوم ) عربی و زبان قرآن پایه هفتم - کَنْزُ الْکُنوزِ

پاورپوینت درس اول ( قسمت سوم ) عربی و زبان قرآن پایه هفتم دوره اول متوسطه - کَنْزُ الْکُنوزِ تعداد اسلاید : 10 پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درسی بکارگیری تم، افکت ها، تصاویر و اشکال متحرک بسیار زیبا

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درس هشتم مطالعات اجتماعی پایه هفتم - مصرف

پاورپوینت درس هشتم مطالعات اجتماعی پایه هفتم - مصرف تعداد اسلاید : 45 پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درسی بکارگیری تم، افکت ها، تصاویر و اشکال متحرک بسیار زیبا

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درس هفتم مطالعات اجتماعی پایه هفتم - تولید و توزیع

پاورپوینت درس هفتم مطالعات اجتماعی پایه هفتم - تولید و توزیع تعداد اسلاید : 32 پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درسی بکارگیری تم، افکت ها، تصاویر و اشکال متحرک بسیار زیبا

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی